RSP and Magvető Collaboration to Feature Outstanding Figures of Roma Movement

April 8, 2022

We are pleased to announce that the Romani Studies Program and the Magvető Publishing House are partnering to publish two volumes of the “Facts and Witnesses” book-series. 

Two outstanding figures of the Roma emancipation movement of the past 50 years, Ágnes Daróczi and Jenő Zsigó will tell the stories of their life, which have been intertwined with the regime change and political movements. The life history interviews will be conducted by and the notes added by Angéla Kóczé (the volume on Ágnes Daróczi) and Mária Neményi (the volume on Jenő Zsigó).

This is the very first time that the life histories of Roma people have been published in the Tények és Tanúk (Facts and Witnesses) book series, allowing their knowledge and life experience to be added to the political and cultural-historical narrative of the Hungarian society. The two volumes will be edited by CEU’s Romani Studies Program; the volumes will be released at the end of 2022 and at the beginning of 2023 by Magvető Publishing.

Hungarian Translation: 

A CEU Romani Studies Programja a Magvető Könyvkiadóval együttműködésben roma rendszerváltó értelmiségiek visszaemlékezéseit, életútinterjúit fogja megjelentetni a Tények és Tanúk könyvsorozatban.

Az elmúlt félévszázad roma emancipációs törekvéseinek kiemelkedő szereplői, Daróczi Ágnes és Zsigó Jenő egy-egy kötetben fogják elmondani a rendszerváltozással és az ellenzéki mozgalmakkal összefonódó élettörténeteiket. Daróczi Ágnes kötetében az életinterjút és a jegyzeteket Kóczé Angéla, Zsigó Jenő könyvében pedig Neményi Mária készíti.

Ez az első alkalom, hogy roma emberek élettörténetei is megjelennek a Tények és Tanúk sorozatban, így az ő tudásuk és élettapasztalatuk is hozzájárul a magyar társadalom politikai és kultúrtörténeti narratívájához. A könyvek lektorálását a CEU Roma Studies Programja vállalta; a kötetek megjelenése 2022 végén és 2023-ban várható a Magvető kiadásában.

Category: 

Share