Marinela Isuf (Albania)

October 14, 2015

I am Marinela Isuf, from Albania. I am part of Roma English Language Program at the Central European University in Budapest. At RELP, I want to learn English, because not knowing it was an obstacle for me to continue at the master level, make new friendships  with young Roma from all over Europe, participate in the international young Roma network and exchange experiences regarding Roma issues. My motto in life is: "Do not judge a book by its cover!"

Albanian:

- Emri im është Marinela Isuf, nga Shqipëria. Unë jam pjesë e programit "Roma English Language Program" në Universitetin Qendror Europian në Budapest. Arsyeja pse unë doja te isha pjesë e këtij programi janë si më poshtë:
1- Të mësoj gjuhën angleze, sepse mosditja e gjuhës më pengonte të vazhdoja studimet e mia (Master, PDH)
2- Për të qenë pjesë e njohjeve të reja me të rinj romë nga shtetet nëpër botë
4- Si dhe shkëmbimi i përvojave në lidhje me çështjet e komunitetit Romë
3- Të jem pjesë e rrjetit ndërkombëtar të të rinjve Romë
5- Motoja ime është: "Mos e gjyko librin nga kopertina"

Share